"Lần đâu tiên nghe nói đến hoạt động câu cá tại hồ nước ngọt tại một vùng biển nổi tiếng như tỉnh Bình Thuận tôi đã thật sự ngạc nhiên"...